კომპანია BESS -ში წარმოება უკიდურესად მოწესრიგებულია. ჩვენი მიზანია, მომხმარებელი დარჩეს კმაყოფილი. შეკვეთის მიღების შემთხვევაში იდება ოფიციალური ხელშეკრულება და შეკვეთის მოთხოვნა გადაგზავნილ იქნება პროექტების განყოფილებაში. ხელსეკრულებაში ყველაფერია გათვალისწინებული, ყველაფერი რეგისტრირებულია: წარმოებისას გამოსაყენებელი მასალა, სავაჭრო პირობები, ტექნიკური პირობები, რათა ნაწარმის ჩაბარების შემდეგ ცუდ სურპრიზებთან რომ არ მოგიწიოთ შეხვედრა. გარდა ამისა, სახელმწიფო დაფინანსების, საბანკო კრედიტის ასაღებად ბანკში და საიჯარო ფირმებში წარსადგენი პროექტები ჩვენი კომპანიის მიერ უფასოდ მზადდება;პროექტის გამზადების შემდეგ მექანიკური წარმოება ჰივრავლიკის წარმოება ელექტრო აგრეგატი ქვეა ფენა-შეღებვა გადაზიდვა-მონტაჟით დამზადების პერიოდი შედგება 6 ძირითადი ეტაპისგან.

თუ მომხმარებელს შეძენის შემდეგ რაიმე ტექნიკური პრობლემა წარმოექმნება, ჩვენი სევის-ჯგუფი უმოკლეს ხანში აღმოფხვრის აღნიშნულ პრობლემას. ჩვენს პროდუქციას აქვს 2 წლის გარანტია, გარდა ელექტრო ნაწილებისა, მოტორისა და ცვეთადი ნაწილებისა. კომპანია BESS-ი თურქეტის მასშტაბით ტექნიკურ სერვისს ახორციელებს 48 საათის განმავლობაში, ხოლო საზღვარგარეთ 72-120 საათის განმავლობაში, ეს დამოკიდებულია მანძილზე.გარდა ამისა ჩვენ ვებ საიდზე მოცემულ ნომრებზე შეგიძლიათ 24 საათის განმავლობაში დაგვიკავშირდეთ.