ბლოგი

ჩვენი კომპანია 2005 წლიდან ბლოკის დანადგარი და ქვაფენილის დანადგარების წარმოება აკეთებს.ძალიან მოკლე დროში გაიზარდა ჩვენი კომპანია.2009 წელში 12 ქვეყანაში 45 ცალი ბლოკის დანდგარი გავყიდეთ.

Yapı Sektöründe Dış Duvar, İç Ayrıcı Duvar Oluşturmak Amacı İle Kullanılan Blok Beton Çeşitlerine Genel Olarak Briket Denir. Briket Taşı, Yüzey Ölçüsü Fazla Olduğu İçin Duvar Oluşturmada Zamandan Tasarruf Sağlar. İşçi Hatalarından Oluşan Duvar Eğriliklerini Asgari Ölçeğe İndir. Yük Taşıma Kapasitesi Tuğla Ve Benzeri Materyallere Oranla Yüksek Olduğu İçin Bina Statiğinde Destekleyici Rol Oynar.

ჩვენი კომპანია, BESS ბლოკის დანადგარები (blokis danadgarebi) აწარმოებს.2003 წლიდან 2017 წლამდე ბლოკის დანადგარები (blokis danadgarebi) სხვადა სხვა მოცულობებით და ავტომატიზირებული მოდელები გავაკეთედ.

İlerleyen Düşünce Akımlarıyla Diyalektik Bir Biçime Giren Toplumlar, Karşıtlarıyla Bir Arada Yaşamaya Başlamış Bu Da Toplumların Etkin Olduğu Coğrafyaları Daraltarak, Gereksinimlere Kolay Ulaşabilme İsteğini Doğurmuştur. Bu Akımdan Yararlanan Mimarilerde Etkili Çevre Oluşturma Yöntemleri Geliştirilmeye Başlamıştır. 

Sanayii Devrimi İle Başlayan Üretimin İnsana Bağlı Kısmını Asgariye İndiren, İnsanın Yerini Makinelerin Aldığı Anlayış Var Olan Tüm Sektörleri Etkilediği Gibi Yeni Sektörlerin De Oluşmasına Neden Olmuştur. İnsanın Var Oluşundan İtibaren Başlayan Yapı Sektörü Bu Makineleşme Anlayışıyla Yeni Bir Boyut Ve İvme Kazanmış Mimaride Yeni Formlar Oluşmasına, Gelişen Teknoloji İle Değişen İnsan İhtiyaçlarına Karşı Yeni Yapı Ve Donatı Modelleri..

ჩვენ დაგვიკავშირდით

logoalt

BEYAZLI GRUP დაწესებულება BESS - მა ფილის და ბლოკის დანადგარი, ბეტონის ქარხანა და ყალიბების გაყიდვა 2007 წლიდან დაიწყო. შემადგენლობაში დამატე ბული გამოცდილი და პროფესიონალი კარდიების მეშვეობით, სწრაფი ზრდა მიზნად დაუსახა და სექტორის ლიდერია…

ჩვენ დაგვიკავშირდით

maps Yanlıca Mahallesi Akoluk Belediye Karşısı ტრაბიზონი / თურქეთი
 
telefon +90 462 321 07 78
+90 549 325 66 64
 
mail info@bessmakina.com
 
mail ორშაბათი - შაბათი