თქვენი საკუთარი ქარხნის შესაქმნელად ქვევით მიცემული 3 ეტაპობრივი პროცესებს წაიკითხეთ...

[ 1. ეტაპი ] შეარჩიეთ დანადგარი : თქვენთვის საჭირო წარმოების ტიპი / მოცულობა და ავტომატიცაია თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ამ სფეროში. 1. ეტაპის არჩევის შემდეგ არჩეული დანადგარისთვის; დამატებითი აღჭურვილობების შესყიდვა - ინვოისის ბეჭდვა ან 2. ეტაპზე გადასვლით მზა მასალის აღჭურვილობები შეიძინეთ.


[ 2. ეტაპი ] შეარჩიეთ მზა მასალის აღჭურვილობები : თქვენთვის საჭირო ავტომატიზაცია / მიქსერიის ხაზი თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ამ სფეროში. 2. ეტაპის არჩევის შემდეგ არჩეული მზა მასალის აღჭურვილობებისთვის ; დამატებითი აღჭურვილობების შესყიდვა - ინვოისის ბეჭდვა ან 3. ეტაპზე გადასვლით კომპლემენტარი ქარხნის აღჭურვილობები შეიძინეთ.


[ 3. ეტაპი ] შეარჩიეთ კომპლემენტარი ქარხნის აღჭურვილობები : თქვენთვის საჭირო კომპლემენტარი ქარხნის აღჭურვილობები თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ამ სფეროში.3. ეტაპის არჩევის შემდეგ არჩეული ქარხნისთვის შეგიძლიათ დაბეჭდოთ ინვოისი.


[ 1. ეტაპი ] შეარჩიეთ დანადგარი

პროცესის თანმიმდევრობა ( არასწორი არჩევნებში წინა მენიუში დაბრუნება )

1