დღეს დღეობით ყველა სექტორში დრო ძალიან მნიშვნელოვანია. სამშენებლო ინდუსტრიაში დრო ძალიან მნიშვნელოვანია. სამშენებლო კომპანიების საჭირო პროდუქტების წარმოება ძალიან მოკლე დროში და ბევრი რაოდენობით პროდუქტის მიღების შესაძლებლობა ბლოკის საჭრელი დანადგარებით ხდება.
 
ჩვენი ფირმა სამშენებლოსთვის საჭირო პროდუქტების წარმოების დანადგარები აწარმოებს. ბლოკისთვის საჭირო დანადგარის წარმოება, ბეტონის წარმოების დანადგარი, ქვაფენილის დანადგარი და ა.შ. 
ბლოკის საჭრელი დანადგარების კომპლექტში სხვა და სხვა მოწყობილობები არის. ნედლეულისთვის საჭირო გადაადგილების მოწყობილობა ჰქვია: ბუნკერი - ცემენტის გადაადგილების მოწყობილობა ჰქვია: ცემენტის სილოსი - მასალების ერთმანეთში მორევის მოწყობილობა ჰქვია : მეშალკა და ა.შ.

ბლოკის საჭრელი დანადგარები