ბლოგი

ბლოკის ქარხნები საბითუმო ფასად

ბლოკის ქარხნები საბითუმო ფასად რომელიც მზადდება თურქეთში, ევროპული სტანდარტებით და საბითუმო ფასებში. წარმოებაში აუცილებელია ხარისხის სიმაღლე, წარმოების სრულყოფილება , მყიდველსა და გამყიდველს შორის ურთიერთობა.
PRS 602 ავტომატური ბლოკის, ბორდიურის და ქვაფენილის დანადგარი

 

ხარისხის სიმაღლე:

კომპანია რომელიც მოტივირებულია აწარმოოს ხარისხიანი და უმაღლესი სტანდარტების ბლოკისა და ქვაფენილის დანადგარები ხარისხი რომელიც ჩვენი კომპანიის ხედვით ასე განისაზღვრება:

ხარისხი მოგეხსენებათ ეს არის უნარი, აკეთო საქმე სწორად, ჩვენს სექტორში კი პასუხისმგებლობით ვეკიდებით თითოეულ დეტალს, რადგან მომხმარებელი იყოს კმაყოფილი. ხარისხიანად კეთება მეტ სტიმულს და წინვლისკენ სწრაფვას იწვევს ადამიანში, მსოფლიო მასშტაბით, ვიცით რომ ყველაზე დიდი ყურადღება ეხება არა ფასს არამედ ხარისხს რადგან გადახდილი თანხის შესაბამისობაში დარწმუნდეს ესა თუ ის მომხმარებელი.

ხარისხიანი წარმოება, ამყარებს ურთიერთობებს სავაჭრო ბაზარძე, ჩვენი საქმიანობის მიერ გადგმულ ფესვებს კი საფუძველს უძლიერებს, ბადებს ნდობას კლიენტებს შორის, რაც პირდაპირ აისახება ჩვენს სავაჭრო აქტივობებზე. PRS 602 ავტომატური ბლოკის, ბორდიურის და ქვაფენილის დანადგარი

ხარისხები კატეგორიებად არის დაყოფილი, ჩვენი კომპანია კი ცდილობს უმაღლესი სტანდარტების ბლოკის ქარხნები საბითუმო ფასად  აწარმოოს. ხარისხის ზრდისთვის საჭიროა სხვადასხვა გზების გამოყენება როგორიცაა: ხარისხის კონტროლი (აკონტროლო სისტემატიურად შენს მიერ ნაწარმოები სხვადასხვა საქმიანობა), ხარისხის უზრუნველყოფა (უზრუველყო, რომ ნაწარმოები პროდუქცია ხარისხის მუდმივ ეფექტს განიცდიდეს) მენეჯმენტის ხარისხი (რამდენად სწორი ფორმით არის მიწოდებული საზოგადოებისთვის პროდუქცია), ხარისხის დაგეგმვა (რომ არ დავკარგოთ ხარისხი, ამისათვის მუდამ უნდა ვაქცევდეთ ყურადღებას ჩვენს საქმიანობას). 

NOT: ხარისხის უზუნველყოფაზე პასუხისმგებელი არიან ის ადამიანები რომელიც აწარმოებს.  ასევე ხარისხის უზრუნველყოფაზე ზრუნავს თითოეული ის ადამიანი ვინც ამ საქემის ხარისხიანი კეთებისთვის ძალღონე არ დაიშურა, ეს არის ჩვენი კომპანიის ოპერატიული ჯგუფი რომელიც აწარმპებს სხვადასხვა სახის ბლოკის და ქვაფენილის ქარხნებს.

იმისათვის რომ ჩვენს მიერ ნაწარმოები პროდუქცია იყოს ხარისხიანი, ჩვენი ოპერატიული ჯგუფის სრული შემადგენლობა მუსაობს და ძალღონეს არ იშურებს, რდგან მომხმარებელი იყოს კმაყოფილი მომსახურებით, ხოლო ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა პუნქტი იყოს გამართლებული, ამ ეტაპზე ჩვენი კომპანია ახარხებს რომ ისარგებლოს პირველობის სტატუსით. 

                 PRS 802 ავტომატური ბლოკის, ბორდიურის და ქვაფენილის დანადგარი                                                   PRS 400 ნახევრად ავტომატური ბლოკის დანადგარი

→ფოტოზე მოცემულია, ბლოკის ქარხნები საბითუმო ფასად                                                                                                                                                                                                       

 →ასევე ფოტოზე თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი მონტაჟის  ოპერატიული ჯგუფი.                                                                                                                                                        

წარმოების სრულყოფილება:

წარმოებაში სრულყოფილება განისაზღვრება კონკურენციის სიმრავლის მიხედვით, კონკურენტი ეს არის ცნება რომელიც ბიზნესის სფეროში, ერთერთი მნიშვნელოვანია, რადგან როდესაც გყავს კონკურენტი, ეს ნიშნავს იმას რომ საქმეს აკეთებ ხარისხიანად,შესაბამისად კი ეს კონკურენციის ზრდის. გაზრდილი კონკურენცია კი კომპანიის ხარისხის ზრდის პირველი ნაბიჯებია. 

რასაკვირველია ყველა კონკურენცია კონკურენტის შესაძლებლობის მიხედვით ნიშვნელოვანია. კონკურენტი რომელიც ორიენტირებულია ჩვენივე საქმიდან და ბაზრიდან მოხნის სურვილით, სწორედ აქ ხდება ნათელი რომ არა ისინი არამედ ჩვენ ვართ მათი კონკურენტები, რადგან სხვა კომპანიას ჩვენი ჩაძირვა უნდა. 

რასაკვირველია კომპანია რომელიც მუშაობს, ევროპული სტანდარტებით და ბიზნეს იდეოლოოგიის სხვადასხვა ხედვებით, მისი ბაზრიდან მოხნა მარტივი არ იქნება, მაგრამ ის რომ ჩვენს კომპანიას ებრძვის სხვა კომპანია, ჩვენს პლიუსად ითვლება. 

ჩვენი ზოგი კონკურენტი მაგალიტად მუშაობს შემდეგნაირად: ჩვნებს მიერ გაზიარებულ აქტივობებს, სტატიებს, ფოტო მასალას და ასე შემდეგ აზიარებს თავის გვერძე, და ამბობს რომ ეს არა BEYAZLI GROUP-ი არამედ მათი გვერდი და მათი ფოტოებია, ამით კი ცდილობს ჩვენი კომპანია ნაკლებად მოხმარებადი გახადოს. ასეთი კონკურენტების წყალობით, ვაღწევთ ბევრს და შემდეგი მიზანიც არის ის რომ მივაღწიოთ უფრო მეტი ვიდრე აქამდე, რადგან ჩვენთვის ამ შემთხვევაში ყველაზე მთავარი ჩვენი მომხმარებლები არიან, და არა ვიღაც არ არსებული კონკურენტები. ჩვენ კი შევეცდებით მათი იმედები გავამართლოთ. 

ყველაფერში, რასაც აკეთებ უნდა გქონდეს დასახული მიზანი, რადგან ცნობილია რომ მიზანი ამართლებს საშუალებებ, ჩვენც გავამართლებთ, აუცილებლად განვახორციელებთ ყველა გეგმას, განვახორციელებთ ფიზიკურ და ინვესტიციურ ზრდებს, ჩვენი მიზანი ყოველთვის იყო და იქნება ჩვენი კომპანიის პირველობა სავაჭრო ბაზარზე, არა დროებით არამედ მუდმივი ვადით. 

PRS 802 ავტომატური ბლოკის, ბორდიურის და ქვაფენილის დანადგარი                                                                                                              PRS 802 ავტომატური ბლოკის, ბორდიურის და ქვაფენილის დანადგარი                   
        → დანადგარს მართავს კომპედენტური პირი, ანუ ოპერატორი.                       →ავტომატური სისტემის ქვაფენილის ქარხანა 

მყიდველსა და გამყიდველს შორის ურთიერთობა:

მომხმარებლის სურვილზე ორიენტირებული სამუშაო გუნდი, რომელიც ზრუნავს კლიენტისათვის ხარისხიანი ინფორმაციის მიწოდებისა და რეალიზებისთვის. სამომხმარებლო ბაზარზე ყველა დეტალური ინფორმაციის მიწოდებისთვის, მომხმარებლის მიერ მოთხოვნილის ხარისხიანი  პროდუქციის მიწოდებისა და ორივე მხარისთვის დამაკმაყოფილებელი შეთავაზებისთვის,  საქონლის (მომსახურების) შექმნისას მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მისი შეფუთვა, როგორ და რა გზით მისის იგი მომხმარებლამდე. განასხვავებენ შინაგან და გარეგან შეფუთვას. შინაგანი შეფუთვის დანიშნულებაა მასში თვით საქონლის მოთავსება (მაგალითად, შუშის ფლაკონი სუნამო ებისათვის), გარეგანი - შინაგანი შეფუთვის დაცვისათვის.

რატომ არის მნიშვნელოვანი შეფუთვა? რადგან მოგეხსენებათ დღეს შეფუთვის როლი არსებითად მაღლდება და ფართოვდება. ეს დაკავშირებულია მომხმარებელთა მყიდველობითი შესაძლებლობების ზრდასთან, რომლებიც მზად არიან შეფუთვის მოხერხებულობაზე, ესთეტიკურ გარეგან სახეზე და შეფუთვის საიმედოობაზე გადაიხადონ დამატებითი თანხა. ეს კი მარკენტინგული და სწორი მენეჯმენტის განსახორციელებლად თამაშობს დიდ როლს. ბევრჯერ ვყოფილვარ მომსწრე, რომ შეფუთვას უფრო დიდი ყურადღება ეთმობა ვიდრე მასში განთავსებულ მასას. 

რაღათქმაუნდა მნიშვნელოვანია შეფუთვაში რა დევს, მაგრამ როდესაც გარედან გიჩნდება დადებითი ემოციები, შიგთავსიც აუცილებლად დაიმსახურებს თქვენს მოწონებას. ასე ხდება ინფორმაციის გავრცელების დროსაც, რაცარუნდა ნეგატური ინფორმაციის გავრცელება არ ინდა გიწევდეთ მთავარია როგორ შეფუთავ მას, და როგორ მიაწოდებ სუბიექტს რომელიცე ელოდება სიახლეს, კარგად შეფუთული ნეგატივიც კი შესაძლებელია მარტივად აღიქვას.

PRS 602 ნახევრად ავტომატური ბლოკის, ბორდიურის და ქვაფენილის დანადგარი           PRS 602 ნახევრად ავტომატური ბლოკის, ბორდიურის და ქვაფენილის დანადგარი                                                    
           →ბლოკის საჭრელი ქარხნები საბითუმო ფასად.            →ავტომატური სისტემით მართვა დაზოგეთ ხარჯები

გარდა ამისა, კომპანიის პლიუსი უნდა მდგომარეობდეს მომხმარებლისთვის გამარტივებული მომსახურებით, ჩვენ კი მომსახურება გავუმარტივეთ შემდეგნაირად მომხმარებელს ვთავაზობთ:

 • 24 საათიან ონლაინ და სატელეფონო კავშირს. 
 • შეძენილ ბლოკის საჭრელ ქარხანაზე 2 წლიან გარანტიას. 
 • ვაძლევთ საშუალებას თვითონ შექმნას სასურველი ქარხანა. 
 • ფაქტურაში მოცემული სხვადასხვა სათადარიგო ნაწილების შემცირება ან პირიქტით მიმატება. 
 • დანადგარის დამონტაჟება უფასოდ. 
 • დანადგართან დაკავშირებული სწავლება, ტესტირება და სერთიფიკატის გადაცემა. 
 • მომსახურებას სასურველ ენაზე პლიუს ამას გაფორმებული ხალშეკრულება იქნება სასურველ ენაზე ნათარგმნი. 

კიდევ მრავალი სხვა დადებითი თვისებები გააჩნია ჩვენს კომაპნიაში ნაწარმოებ ბლოკის საჭრელ ქარხნებს, მაგალითად: მხოლოდ ყალიბის შეცვლის შემთხვევაში, გაქვთ შესაძლებლობა აწარმოოთ: ნებისმიერი მასალა 5 სმ.-დან / 25 სმ-მდე სიმაღლის, მაგალითად:

 • ბლოკი
 • ქვაფენილი
 • სართულშუა გადახურვის ფილა
 • იზობლოკი
 • ბუხარის ქვა და მრავალი სხვა.

ტექნიკური სპეციფიკაციები: ჩვენი კომპანიის მიერ ნაწარმოებ ბლოკის ქარნებს აქვს 24 საათიანი მუშაობის შესაძლებლობა, ანუ გაქვთ შეუსვენებლად იმუშაოთ ქარხნის შეუჩერებლად ყოველ დღე თუ საღამოს. 

 

 PRS 602 ნახევრად ავტომატური ბლოკის, ბორდიურის და ქვაფენილის დანადგარი

ნახევრად ავტომატიური ბლოკისა და ქვაფენილის  დანადგარი; ნახევრად ავტომატიური ოპერაციული სისტემით, ბეტონის მორევის სამუშოები სრულდება მიწის ზედაპირზე. მოცემული ქვაფენილის დანადგარი გათვლილია 24 საათიანი მუშაობისთვის. ასევე გვაქვს სხვადასხვა ავტომატიზაციის სისტემები და მოცულობების წარმოება. რაც გაძლევათ შესაძლებლობას მხოლოდ ყალიბის შეცვლის საშუალებით აწარმოოთ: 5 სმ.-დან / 25 სმ-მდე სიმაღლის მასალა, ეს იქნება: ქვაფენილი, ბლოკი, იზობლოკი, ბორდიურები , სართულშუა გადახურვის ფილა, ბუხარის ქვა თუ ბეტონი. ტექნიკური სპეციფიკაციები, მოცულობა და სამონტაჟო სქემის მაგალითი აღწერილია ქვემოთ. დღიური წარმოება (8 საათში) 4.000ც ბლოკი ხოლო 300 მ² ქვაფენილის 

ნახევრად ავტომატიური ბლოკის დანადგარი; ნახევრად ავტომატიური ოპერაციული სისტემით, ბეტონის მორევის სამუშოები სრულდება მიწის ზედაპირზე. გათვლილია 24 საათიანი მუშაობისთვის. ასევე გვაქვს სხვადასხვა ავტომატიზაციის სისტემები და მოცულობების წარმოება. გაქვთ საშუალება მხოლოდ ყალიბის შეცვლის შემთხვევაში, აწარმოოთ: 5 სმ.-დან / 25 სმ-მდე სიმაღლის მასალა, ეს იქნება: ქვაფენილი, ბლოკი, იზობლოკი, ბორდიურები , სართულშუა გადახურვის ფილა, ბუხარის ქვა თუ ბეტონი. ტექნიკური სპეციფიკაციები, მოცულობა და სამონტაჟო სქემის მაგალითი აღწერილია ქვემოთ. დღიური წარმოება (8 საათში) 4.000ც ბლოკი ხოლო 300 მ² ქვაფენილის ტოლია. 

 

PRS 400 ავტომატური ბლოკის დანადგარი

ჩვენთან გაქვთ შესაძლებლობა გარდა ბლოკის დანადგარები საბითუმო ფასად ისა ასევე შეიძინოთ სხვადასხვა სათადარიგო ნაწილები:

 • ბუნკერი
 • პრეს-ფორმა
 • მიქსერი
 • კონტეინერის ლენტა
 • პატარა ლენტა 
 • ბუნკერის ლენტა და მრავალი სხვა.
PRS 802 ავტომატური ბლოკის, ბორდიურის და ქვაფენილის დანადგარი  3 თვალიანი ნედლეულის ბუნკერი და მიქსერი      
                 →ბლოკის საჭრელი ქარხანა-მრავალპროფილური                          →სამ განყოფილებიანი მასალის ბუნკერი
 • მრავალპროფილიანი ქვაფენილის დანადგარები, რომელიც წარმოებულია საქრთველოში, არის მრალაპროფილიანი, ანუ აქვს შესაძლებლობა ყველა სახის სამშენებლო მასალის, ეს იქნება: ბლოკი, ქვაფენილი, ბორდური, სართულშუა იზოლაციის ბლოკი, ბუხარის ქვა თუ სხვა.
 • გაქვთ შესაძლებლობა ქვაფენილის და ბლოკის დანადგარის, როგორც ახალ ასევე ძველ ვითარებაში, ან გაცვლის საშუალება, რაც გულისხმობს იმას რომ: თუ შეიძინეთ ჩვენთან ბლოკის დანადგარი, შემდეგ კი გსურთ ჩაანაცვლოთ ქვაფენილის დანადგარით, ამ შემთხვევაში, უკვე დაძველებულ დანადგარს, შევისყიდით უკან, განახევრებული ფასით, თქვენ კი ახალი ქვაფენილის დანადგარის მფლობელი იქნებით.
 • ჩვენი კლიენტებისგან უკან შესყიდული ბლოკი დანადგარს გავაახლებთ და უკვე ახალ მგომარეობაში, მეორად ფასად გავიტანთ ბაზარზე. (რესტავრირებული დანადგარიც იგივე ფორმაში იქნება როგორშიც ჩვეულებრივი დანადგარი)

ზემოთ მოცემული მაგალითებიდან გამომდინარე, მომხმარებლის ბიუჯეტი იზოგება, აქვს საშუალება მრავალი სხვა სახის ინვესტიციის განხორციელების ჩვენთან ერთად, ისე რომ მომხმარებელმა მხოლოდ მოგება მიიღოს. ჩვენი უშუალო მიზანიც სწორედ ესაა რომ ჩვენმა მომხმარებელმა იგრძნოს თავი კომფორტულად, ეს იქნება მომსახურეობა თუ ფინანსური საკითხები. შეიძნეთ ბლოკის დანადგარი კომპანია ბეიაზლი გროუპ ში და მიიღეთ მომსახურების გარანტი.

PRS 400 ნახევრად ავტომატური ბლოკის დანადგარი        PRS 400 ნახევრად ავტომატური ბლოკის დანადგარი                                
                                            ავტომატური ბლოკის  ქარხნების ფასები,სერიების მიხედვით.
ქარხნის სერია  ქარხნის სისტემა  ბუნკერის რაოდენობა  მხოლოდ დანადგარის ფასი  მინიმალური პაკეტის ფასი  მაქსიმალური პაკეტის ფასი
     PRS-400    ავტომატური      1 ბუნკერიანი            25,200 $            72,605 $            137,685 $ 
     PRS-600    ავტომატური       1 ბუნკერიანი             39,200 $             92,305 $            163,185 $  
     PRS-800    ავტომატური      1 ბუნკერიანი            53,200 $            114,000 $           191,725 $  
     PRS-100    ავტომატური      1 ბუნკერიანი            86,800 $             163,820 $            252, 245 $  

 

                                        ნახევრად ავტომატური ბლოკის ქარხნების ფასები სერიების მიხედვით. 

,

ქარხნის სერია  ქარხნის სისტემა   ბუნკერის რაოდენობა მხოლოდ დანადგარის ფასი მინიმალური პაკეტის ფასი  მაქსიმალური პაკეტის ფასი
    PRS-400 ნახ.ავტომატური       1 ბუნკერიანი       22,400 $          49,675 $       84,945 $
    PRS-600  ნახ.ავტომატური       1 ბუნკერიანი        36,400 $          70,075 $         109,645 $ 
    PRS-800   ნახ.ავტომატური       1 ბუნკერიანი       50,400 $   91,770 $                            136,185 $ 
    PRS -1000  ნახ.ავტომატური        1 ბუნკერიანი       78,400 $          130,420 $ 

      181,535 $

 

ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა ორგანიზაციის საქმიანობის კონტროლის საშუალებაა, რომელიც პირდაპირ, თუ ირიბად დაკავშირებული მიზნების მიღწევასთან. უფრო ფართოდ, იგი მოიცავს ორგანიზაციულ სტუქტურასთან ერთად დაგეგმვის, მიმდინარე პროცესების, რესურსებისა და დოკუმენტაციის შესახებ ინფორმაციას რომლებიც გამოიყენება კომპანიის მიზნების მისაღწევად (მაგალითად, მომხმარებელთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან შეხვედრა ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის, პროდუქტის, ან სერვისის გასაუმჯობესებლად).


ხარისხის მართვის სისტემების სტანდარტები არ უნდა აგვერიოს პროდუქტისა და მომსახურების სტანდარტებში. მიუხედავად იმისა, რომ სტანდარტები გარკვეულ მოთხოვნებს უყენებს პროდუქტსა და მომსახურებას, ეს ეხება კარგი მენეჯმენტის პრაქტიკას და არა - კონკრეტულ პროდუქტს და/ან მომსახურებას.

პროდუქტის და მომსახურების სტანდარტების, ხარისხის მართვის სისტემების და ხარისხის გაუმჯობესების მიდგომის ყველა საშუალება, რომელსაც მოიცავს მიმართულია მომხმარებელთა კმაყოფილებასა და ორგანიზაციის კონკურენტუნარიანობის გაზრდაზე.

                                                      BEYAZLI GROUP

 • თქვენ უკვე იცით რომ „BEYAZLI GROUP-მა“. შექმნა სამი მარკა, ბესს-ი, ვესს-ი და პრესმაკ-ი ბლოკის დანადგარები და ფორმების წარმოება და გაყიდვა დაიწყო 2007 წელს. კომპანია სწრაფად გაფართოვდა კვალიფიციური კადრების ხელშეწყობით, რომელიც მრავლად გვყავს ჩვენს საწარმოში. BESS -ის მიერ წარმოებული ბეტონის დანადგარები და ბლოკის დანადგარები იყიდება არა მარტო თურქეთში, არამედ ხდება მათი ექსპორტი საზღვარგარეთაც.

ამგვარად დიდი წვლილი შეგვაქვს თურქეთის ეკონომიკის განვითარებაში, რაც პარალელურად ჩვენს ქვეყანასთან სხვა ქვეყნების განვითარებას გულისხმობს.

 • BESS-ის საწარმო პასუხობს თანამედროვეობის მოთხოვნებს და აწარმოებს თანამედროვე ბლოკების მოსაპირკეთებელ დანადგარებსა და ფორმებს. ჩვენმა საწარმომ მოკლე ხანში ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწია საერთაშორისო ასპარეზზე.

ჩვენ ვამაყობთ, რომ ვდგავართ ჩვენი ქვეყნის სამსახურში და ვაწარმოებთ განსხვავებულ ქარხანა დანადგარებსა და პრეს ფორმებს.

 

დამატებითი ინფორმაცისთვის დაგვიკავშირდით ქვემოთ მითითებულ ნომრებზე
მობ: +90 549 325 66 64      +995 571 912 626          +995 595 100 537 
ელ-ფოსტა:  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
      FACEBOOK  INSTAGRAM

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
ჩვენ დაგვიკავშირდით

სხვა განცხადებები

18 სექტემბერი 2020
13 ივლისი 2020
22 ივნისი 2020

logoalt

BEYAZLI GRUP დაწესებულება BESS - მა ფილის და ბლოკის დანადგარი, ბეტონის ქარხანა და ყალიბების გაყიდვა 2007 წლიდან დაიწყო. შემადგენლობაში დამატე ბული გამოცდილი და პროფესიონალი კარდიების მეშვეობით, სწრაფი ზრდა მიზნად დაუსახა და სექტორის ლიდერია…

ახალი განცხადებები

18 სექტემბერი 2020
13 ივლისი 2020
22 ივნისი 2020

ჩვენ დაგვიკავშირდით

maps Yanlıca Mahallesi Akoluk Belediye Karşısı ტრაბიზონი / თურქეთი
 
telefon +90 462 321 07 78
+90 549 325 66 64
 
mail info@bessmakina.com
 
mail ორშაბათი - შაბათი
© 2020 | ყველა უფლებები დაცულია. ყველა უფლები Beyazlı Group'ისია. Blokis Danadgari