ბლოკის ქარხნები საბითუმო ფასად რომელიც მზადდება თურქეთში, ევროპული სტანდარტებით და საბითუმო ფასებში. წარმოებაში აუცილებელია ხარისხის სიმაღლე, წარმოების სრულყოფილება , მყიდველსა და გამყიდველს შორის ურთიერთობა.

 

ბლოკის ქარხნები საბითუმო ფასად


ხარისხის სიმაღლე: კომპანია რომელიც მოტივირებულია აწარმოოს ხარისხიანი და უმაღლესი სტანდარტების ბლოკისა და ქვაფენილის დანადგარები ხარისხი რომელიც ჩვენი კომპანიის ხედვით ასე განისაზღვრება:  ხარისხი მოგეხსენებათ ეს არის უნარი, აკეთო საქმე სწორად, ჩვენს სექტორში კი პასუხისმგებლობით ვეკიდებით თითოეულ დეტალს, რადგან მომხმარებელი იყოს კმაყოფილი. ხარისხიანად კეთება მეტ სტიმულს და წინვლისკენ სწრაფვას იწვევს ადამიანში, მსოფლიო მასშტაბით, ვიცით რომ ყველაზე დიდი ყურადღება ეხება არა ფასს არამედ ხარისხს რადგან გადახდილი თანხის შესაბამისობაში დარწმუნდეს ესა თუ ის მომხმარებელი.
 ხარისხიანი წარმოება, ამყარებს ურთიერთობებს სავაჭრო ბაზარძე, ჩვენი საქმიანობის მიერ გადგმულ ფესვებს კი საფუძველს უძლიერებს, ბადებს ნდობას კლიენტებს შორის, რაც პირდაპირ აისახება ჩვენს სავაჭრო აქტივობებზე. 

ბლოკის ქარხნები საბითუმო ფასად

 NOT: ხარისხის უზუნველყოფაზე პასუხისმგებელი არიან ის ადამიანები რომელიც აწარმოებს.  ასევე ხარისხის უზრუნველყოფაზე ზრუნავს თითოეული ის ადამიანი ვინც ამ საქემის ხარისხიანი კეთებისთვის ძალღონე არ დაიშურა, ეს არის ჩვენი კომპანიის ოპერატიული ჯგუფი რომელიც აწარმპებს სხვადასხვა სახის ბლოკის და ქვაფენილის ქარხნებს.

 
PRS 1002 ავტომატური ბლოკის-ფილის და ბორდიურის დანადგარი


 სამშენებლო ბლოკის დანადგარი
 
BEYAZLI GROUPის“ ყველა თანამშრომელი თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმს აკეთებს იმისათვის, რომ ბოლომდე დავრჩეთ კომპანიად, რომელსაც ენდობიან.  საქმისადმი თავდადებისა და წარმატების მთავარი ინდიკატორი ხომ მომხმარებლეთა ნდობაა ჩვენდამი. ის ფაქტი, რომ ჩვენ  ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი კომპანია ვართ ბაზარზე, ერთი ათად ზრდის  ჩვენს პასუხისმგებლობას და საკუთარ თავს უფრო მაღალ სტანდარტებს ვუდგენთ.
ჩვენ ვაწარმოებთ სამშენებლო სამუშაოებისთვის განკუთვნილ ქარხანა დანადგარებს. მსხვილესი სამშენებლო კომპანიაა თურქეთში. იგი 2007 წელს დაარსდა და მოკლე დროში სამშენებლო დანადგარების სექტორის ლიდერის პოზიცია დაიკავა, რომელსაც ამჟამადაც ღირსეულად ინარჩუნებს.
 
ინერტული მასალის ბუნკერი
 
იმისათვის რომ ჩვენს მიერ ნაწარმოები პროდუქცია იყოს ხარისხიანი, ჩვენი ოპერატიული ჯგუფის სრული შემადგენლობა მუსაობს და ძალღონეს არ იშურებს, რდგან მომხმარებელი იყოს კმაყოფილი მომსახურებით, ხოლო ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა პუნქტი იყოს გამართლებული, ამ ეტაპზე ჩვენი კომპანია ახარხებს რომ ისარგებლოს პირველობის სტატუსით. ბლოკის ქარხნები საბითუმო ფასად. 


 

 ბლოკის ცეხი


ბლოკის ცეხი: კომპანია  ისწრაფვის იყოს ლიდერი კონკურენციულ ბაზარზე, სრულად დააკმაყოფილოს მომხმარებლის მოთხოვნები და ამით გაამართლოს მასზე დამყარებული ნდობა. ჩვენი პოლიტიკა ხარისხის სფეროში მიმართულია სამშენებლო დანადგარების მუდმივი გაუმჯობესებისა და სრულყოფისკენ. 
 ხარისხები კატეგორიებად არის დაყოფილი, ჩვენი კომპანია კი ცდილობს უმაღლესი სტანდარტების ბლოკის ქარხნები საბითუმო ფასად  აწარმოოს. ხარისხის ზრდისთვის საჭიროა სხვადასხვა გზების გამოყენება როგორიცაა: ხარისხის კონტროლი (აკონტროლო სისტემატიურად შენს მიერ ნაწარმოები სხვადასხვა საქმიანობა), ხარისხის უზრუნველყოფა (უზრუველყო, რომ ნაწარმოები პროდუქცია ხარისხის მუდმივ ეფექტს განიცდიდეს) მენეჯმენტის ხარისხი (რამდენად სწორი ფორმით არის მიწოდებული საზოგადოებისთვის პროდუქცია), ხარისხის დაგეგმვა (რომ არ დავკარგოთ ხარისხი, ამისათვის მუდამ უნდა ვაქცევდეთ ყურადღებას ჩვენს საქმიანობას).

 მიქსერი
 

prs 802 avtomaturi blokis sachreli danadgari
 
; განკუთვნილია ავტომატური ოპერაციული სისტემით და ბეტონის მორევა კეთდება მიწის ზედაპირზე.გათვლილია 24 საათიანი მუშაობისთვის.სხვადასხვა ავტომატიზაციის სისტემები და მოცულობების წარმოება გვაქვს. მარტო ყალიბის შესაცვლელად 5 სმ.-დან / 25 სმ.-ამდე სიმაღლის ყველა; ქვაფენილი – ბლოკი - იზობლოკი – ბორდიურები – სართულშუა გადახურვის ფილა – ბუხარის ქვა და ბეტონის წარმოება შესაძლებელია. ტექნიკური სპეციფიკაციები, მოცულობა და მაგალითი სამონტაჟო სქემა მოცემულია ქვევით. დღიური მოცულობა (8 საათში) 550 მ² ქვაფენილი / 8.000  ცალი ბლოკი.
 

 
BEYAZLI GROUP