ბლოგი

ბლოკის და ქვაფენილის დანადგარი მაროკოში

BEYAZLI GROUP-მა“.  შექმნა სამი მარკა, ბესს-ი, ვესს-ი და პრესმაკ-ი  ბლოკის დანადგარები , ფორმების წარმოება და გაყიდვა დაიწყო 2007 წელს. კომპანია  სწრაფად გაფართოვდა კვალიფიციური კადრების ხელშეწყობით, რომელიც მრავლად გვყავს ჩვენს საწარმოში. BESS -ის მიერ წარმოებული ბეტონის დანადგარებიდა ბლოკის დანადგარები იყიდება არა მარტო თურქეთში, არამედ ხდება მათი ექსპორტი საზღვარგარეთაც. ამგვარად დიდი წვლილი შეგვაქვს თურქეთის ეკონომიკის განვითარებაში, რაც  პარალელურად ჩვენს ქვეყანასთან სხვა ქვეყნების განვითარებას გულისხმობს.

პროფესიონალიზმი ბიზნესში წარმატების უმთავრესი პირობაა, მიზანსწრაფულობა. მუხლჩაუხრელად უნდა იშრომოთ, ვიდრე დასახულ მიზანს არ მიაღწევთ ეს ალბათ ნებისმიერ სამსახურში საჭირო პირობაა, მაგრამ ბიზნეს სფეროში ერთერთი უმთავრესია. 

 ჩვენ გვსურს , მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ყველაფერი, რის შემოთავაზებაც მარკეტინგს შეუძლია ჩვენთვის, რათა ჩვენი შემოქმედებითი საწარმო კიდევ უფრო წარმატებული გავხადოთ. ბიზნეს რეფორმა სწორედ ამას ისახავს მიზნად, ხარისხიანი ბიზნესს ხარისხიანი მარკეტინგი სჭირდება, სწორედ ჩვენი ხარისხიანი მარკეტინგის წყალობით რომელსაც  მსოფლიო ბაზარზე ვაწარმოებთ, 2007 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით დიდი ზრდა-წარმატება მოუტანა BEYAZLI GROUP-ს

ჩვენი მიზანია ვიყოთ პირველები სავაჭრო ბაზარზე, მაგრამ გვსურს რომ პირველობა მოვიპოვოთ ხარისხიანი რეფორმებით, განვახორციელოთ ეკონომიკური ზრდა, ხშირად როდესაც სიტყვა „ეკონომიკას“ ხმარობენ, ადამიანებს მაშინვე რიცხვები, ფორმულები და ცხრილები წარმოუდგებათ გონებაში. სინამდვილეში, ეკონომიკა ბევრად მარტივი ცნებაა. სიტყვა ეკონომიკა” ძველი ბერძნული ენიდანაა, რაც საოჯახო მეურნეობის მართვას ნიშნავს. დღეს ის შედარებით ფართო დატვირთვით გამოიყენება და ასახავს ყველაფერს რაც შეეხება ორი ან მეტ სუბიექტს შორის საქმიან ურთიერთობას, გაცვლას, სპეციალიზაციას და სხვა აქტივობებს. სწორედ სიტყვა ეკონომიკა მნიშვნელოვნად ფუნქციონირებს დღევანდელ ყოფაში, ეკონომიური მდგომარეობა მრავალ სხვა ფაქტორებს განსაზღვრავს, ჩვენი საზოგადოება კი ეკონომიური ცვალებადობის გამო მრავალ გზას ირჩევს, აქედან ერთერთი კი ბიზნესია. -ბიზნესი ეს არის საქმიანი ორგანიზაცია,რომლიც აწარმოებს პროდუქტს საქონლის ან მომსახურეობის სახით და მისი მთავარი მიზანი მაქსიმალური მოგების მიღებაა.

BESS-ის საწარმო პასუხობს თანამედროვეობის მოთხოვნებს და აწარმოებს თანამედროვე ბლოკების მოსაპირკეთებელ დანადგარებსა და ფორმებს. ჩვენმა საწარმომ მოკლე ხანში ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწია საერთაშორისო ასპარეზზე. ჩვენ ვამაყობთ, რომ ვდგავართ ჩვენი ქვეყნის სამსახურში და ვაწარმოებთ განსხვავებულ მანქანა-დანადგარებსა და ფორმებს. მოგეხსენებათ ჩვენ მრავალ სხვადასხვა ქვეყანაში ვაწარმოებთ ხარისხიან და უსაფრთხო დანადგარებს, აქედან ერთერთი კი გახლავთ, მაროკო.
მაროოკოში განხორციელდა პროექტი სახელწოდებით ქვაფენილის და ბლოკის ქარხანა, პროექტი განხორციელდა ყველა წესის დაცვით, ჩვენი ოპერატიული ჯგუფის საშუალებით იქნა დამონტაჟებული აღნიშნულილ დანადგარი. 

5.jpg

დაცლის რობოტიდან გამოტანილი გამშრალი პროდუქტი პადონიდან ამოიღებს და ევრო პადონზე შეგროვების რობოტია.ერთი ოპერატორით მუშაობს. პნევმატიური სისტემით მოძრაობს. პროდუქტის შეგროვება ერთი ადგილიდან ძალიან მოკლე დროში დამტავრდება.ზედ დამონტაჟებული ძრავით წინ-უკან და ქვევით-ზევით მოძრაობს.ძრავის სიმძლავრე 0.2 კვ. სწორედ ფოტოზე მოცემული პლატფორმიდან რეგულირდება რობოტის და დანადგგარის მართვა. 

ჩვენი ბიზნესი როგორც მოგახსენეთ შეიცავს სხვადსხვა, მშენებლობისთვის საჭირო დანადგარებს, ვცდილობთ დავხვეწოთ და განვავითაროთ ყოველი დეტალი, მაგალითად: ბლოკის დანადგარს შეუძლია აწარმოოს ფილაც, ანუ ბლოკის დანადგართან ერთად ფილის დანადგარი-ს ფუნქციასაც არულებს მხოლოდ ყალიბის შეცვლით. 
ბიზნესი - ეს ადამიანის საქმიანობაა, რომლის მიზანია შემოსავლის მიღება თავისი ცოდნის, გამოცდილების, თავისი კაპიტალის გამოყენების დახმარებით, ეს არის ადამიანის პოტენციალის რეალიზაცია ეკონომიკურ ასპექტში. ბიზნესმენის საქმიანობის შეფასების ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი არის მოგების მიღება. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოგების მიღება შეიძლება დაკავშირებული იყოს მომსახურების გაწევასთან, სამუშაოს შესრულებასთან, პროდუქციის წარმოებასთან. მოგება გვიჩვენებს ბიზნესმენის საქმიანობის ეფექტიანობას;
7.jpg
PRS 402 ავტომატიური დანადგარი; განკუთვნილიაავტომატიური ოპერაციული სისტემით დაბეტონის მორევა კეთდება მიწის ზედაპირზე.გათვლილია 24 საათიანი მუშაობისთვის.სხვადასხვა ავტომატიზაციისსისტემებიდამოცულობების წარმოება გვაქვს.მარტო ყალიბის შესაცვლელად 5 სმ.-დან / 25 სმ.-ამდე სიმაღლის ყველა;ქვაფენილი – ბლოკი - იზობლოკი – ბორდიურები – სართულშუა გადახურვის ფილა – ბუხარის ქვა და ბეტონის წარმოება შესაძლებელია. ტექნიკური სპეციფიკაციები, მოცულობა და მაგალითი სამონტაჟო სქემა მოცემულია ქვევით. დღიური მოცულობა (8 საათში) 300 მ² ქვაფენილი / 4.000  ცალი ბლოკი .

ფოტოზე მოცემულია ქვაფენილისა და ბლოკის დანადგარი რომელიც განკუთვნილია ავტომატური სამუშაოებისთვის (24 საათი)  გარდა ამისა მოცემულ დანადგარს ყალიბის შეცვლის საშუალებით შეუძლია: იზობლოკი, ბლოკი, ქვაფენილი, გადახურვის ფილა, ბუხარის ქვის წარმოებაც.

ჩვენი ბიზნესი როგორც მოგახსენეთ შეიცავს სხვადსხვა, მშენებლობისთვის საჭირო დანადგარებს, ვცდილობთ დავხვეწოთ და განვავითაროთ ყოველი დეტალი, მაგალითად: ბლოკის დანადგარს შეუძლია აწარმოოს ფილაც დაპირიქით, ანუ ბლოკის დანადგართან ერთად ფილის დანადგარი-ს ფუნქციასაც არულებს მხოლოდ ყალიბის შეცვლით.  BESS -ის საწარმო პასუხობს თანამედროვეობის მოთხოვნებს და აწარმოებს თანამედროვე ბლოკების მოსაპირკეთებელ დანადგარებსა და ფორმებს. ჩვენმა საწარმომ მოკლე ხანში ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწია საერთაშორისო ასპარეზზე. ჩვენ ვამაყობთ, რომ ვდგავართ ჩვენი ქვეყნის სამსახურში და ვაწარმოებთ განსხვავებულ მანქანა-დანადგარებსა და ფორმებს. მოცემულ ბლოგში ვისაუბრებთ PRS-402 ავტომატურ ქვაფენილის და  ბლოკის დანადგარზე რომელის რეალიზებაც მოხდა მაროკოში.

გარდა იმისა რომ ჩვენს ბლოგებში ხშირად საუბარია საქართველოზე და საქართველოში განვითარებულ მოვლენებზე აღსანიშნავია ის ფაქტიც რომ ჩვენ ვმოღვაწეობთ მსოფლიო ბაზარზე, სწორედ მაროკოშია შეძენილი შემდეგი ბლოკისა და ქვაფენილის დანადგარი

წარმოადგენს ურთიერთობებს მაროკოსა და საქართველოს შორის. მაროკოსთან დიპლომატიური ურთიერთობები დამყარდა 1992 წლის 30 ივლისს.

აროკოს ტერიტორიაზე ადამიანები სახლობდნენ პალეოლითის პერიოდიდან, დაახლოებით ძვ. წ. 90 000 - 190 000 წლებში. ზედა პალეოლითის პერიოდში მაღრიბიიყო უფრო ნაყოფიერი ტერიტორია ვიდრე დღეს22 000 წლის წინ, ატერიული კულტურაჩანაცვლა იბერო-მავრიტანულმა კულტურამ. არის გარკვეული მსგავსება იბერო-მავრიტანულ სამარხებში აღმოჩენილი მეხტოიდების ჩონჩხებსა და ევროპელ კრომანონებისნარჩენებს შორის. მაროკოში იბერო-მავრიტანული კულტურა ჩაანაცვლა თასების კულტურამ.

ახლანდელი მაროკოს ტერიტორიაზე უძველესი დროიდან ცხოვრობდნენ ლიბილეთა ტომები ათასწლეულის ბოლოს მაროკოს სანაპიროზე ფინიკიელებმა დააარსეს კოლონიები. 

აღსანიშნავია რომ მაროკო წლების მანძილზე ცდილობდა დამოუკიდებლობის მოპოვებას: ქვეყანამ დამოუკიდებლობა მოიპოვა 1956 წელს, თუმცა ესპანეთი ჯერ კიდევ აკონტროლებს სეუტისა და მელილიის პორტებს მიმდებარე ტერიტორიებითურთ. 1961-1999წლებში ქვეყანას მართავდა მეფე ჰასან II, რომელიც დიდ როლს ასრულებდა ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესებში. ახლო წარსულში მაროკოს ჰქონდა ტერიტორიული დავა მავრიტანიასთან ესპანეთის ყოფილ პროვინცია დასავლეთ საჰარის თაობაზე. 1979 წელს მავრიტანიამ უარი თქვა თავის პრეტენზიებზე. ამჟამად დასავლეთ საჰარა მთლიანად ოკუპირებული აქვს მაროკოს. მიუხედავად გაეროს წინადადებისა, ამ ტერიტორიაზე ჯერ არ ჩატარებულა რეფერენდუმი მისი შემდგომი სტატუსის შესახებ.

2002 წელს კუნძულ პერეხილის თაობაზე ესპანეთსა და მაროკოს შორის ატეხილმა დავამ კვლავ გახადა აქტუალური სეუტა-მელილიის სუვერენიტეტის საკითხი. მაროკო ტრადიციულად ითვლებოდა აშშ-ის სტრატეგიულ პარტნიორად. 2004 წლის ივნისში მიიღო აშშ-ის მთავარი მოკავშირის სტატუსი.

მაროკო თურქეთის დროშ ile ilgili görsel sonucu

მაროკოში უმთავრესად გავრცელებულია მშრალი ტყეებისა და ბუჩქნარების ყავისფერი ნიადაგები. სანაპირო ვაკეებზე, მთათაშუა ქვაბულებსა და ხეობებში ქვიშიანი, თიხიან-ქვიშიანი და თიხიანი ნიადაგებია, მთაში - მთა-ტყის ყომრალი, პლატოსა და სამხრეთის ვაკეზე - რუხ-ყავისფერი, უკიდურეს სამხრეთში უდაბნოს ნიადაგებია.

მაროკოს მცენარეულობის ზონალური ტიპი - მარადმწვანე ხეშეშფოთლიანი ტყე - თითქმის ყველგან განადგურებულია ან შეცვლილია მცენარეულობის მეორეული ტიპებით (მაკვისი, შიბლიაკი). ტყეს უჭირავს ქვეყნის ტერიტორიის დაახლოებით 12 %. იგი შემორჩენილია უმთავრესად მთასა და ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში. მთაში მკვეთრადაა გამოხატული სიმაღლებრივი სარტყლურობა. მშრალ სტეპსა და ნახევარუდაბნოში იზრდება ალფა ბალახი, აბზინდა და სხვა.

ჰავა ქვეყნის უმეტეს ნაწილში სუბტროპიკულია, ჩრდილოეთით ხმელთაშუა ზღვისა. ზაფხული მშრალი იცის, ზამთარი - ნოტიო, რბილი. ივლისის საშუალო ტემპერატურა 24-28, იანვრის 10-12. სანაპიროდან მოშორებით, განსაკუთრებით მთათაშია დაბლობებში, ჰავა უფრო კონტინენტურია. მთაში დაახლოებით ასი დღე წელიწადში ყინვიანია. მაროკოს სამხრეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში ჰავა ცხელია. ნალექები ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში და მთაში დაახლოებით 1000 მმ წელიწადში, სამხრეთით - 200 მმ-ზე ნაკლები. მაროკოში ბინადრობს კურდღელიგარეული ღორიტურაქვეწარმავლები. მთაში ბევრია მაიმუნი (მაკაკი), აფთარი. სანაპირო წყლები (განსაკუთრებით ატლანტის ოკეანესთან) მდიდარია თევზით (სარდინი, თინუსი, მაკრელი და სხვა). შექმნილია რამდენიმე ნაკრძალი.

2.jpg

ბლოკის და ქვაფენილის დანადგარის სამართავი კაბინა. თქვენ შეგიზლიათ ამ კაბინის საშუალებით მართოთ დანადგარი. ენერგიის პანელიერთ ადგილზე შეკრებილიადანადგარის მართვა ჰიდრავლიკური პულტით კეთდება და გამოყენებით ძალიან ადვილიაყველა პანელებიმაღალი დაცვის კლასი შეიცავს.

SCHNEIDER და SIEMENS მარკიანი ნაწილები.სურვილის მიხედვით ვაიფაი დისტანციური კონტროლიშესაძლე ბელია მოდერნიზება ტექნიკური მომსა ურება და მიმდინარე რემონტისთვის დისტანციური კონტროლი შესაძლე ბელია.შეცდომადა ფუნქციის დარღ ვევის გამოვლენა შეუძლიაგაუთვალის წინებელი შემთხვევაში გაჩერების ღილაკებიარსებობს.კურსაკითხებშიბატონშოვგიმეჰდიზადეს.

PRS 402 ავტომატიური დანადგარი; კამპანიაანაზრაურების„ ქარხნის ფასი სრული კომპლეკტით გამზადებულიაპროდუქტის გასაშრობი ოთახების გარდა დამატებითი მოწყობილობა საჭირო არარის. ამ თვისებული ქარხნისთვის ჩვენ გირჩევთ რომ დამონტაჟების და შენახვის ტერიტორია მინიმუმ უნდა იყოს 1500 ²აუცილებელი არ არის რომ ეს ტერიტორია იყოს გადახურული. ბეტონის იატაკი უნდა იყოს მინიმუმ 1/3 საერთო ტერიტორიაზე.

ბლოკის და ქვაფენილის დანადგარის დაპრესვის მოწყობილობა. ზომები : 50 x 120 x 4 სმ. პროდუქციები გაშრობამდე დაელოდება და შემდეგ დაცლის რობოტიდან,  უკანა გასაქაჩი დაზგით შეგროვების რობოტზე. ამ ადგილზე პროდუქციები ევრო პადონზე დალაგდება ამის შემდეგ ცარიელი პადონები დანადგარში შევა.ზედა და ქვედა ზედაპირის გაწმინდა- ტენიანობა მცირდება 20%-ით. შიგნით დამაგრებულია ხარისხიანად და უსაფრთხოდ. წარმოებულია უმაღლესი ხარისხის-ხის მასალით.  კარკასი 5 სმ. სიგრძით და მინიმუმი 4 მმ. ST-37 A-1 ხარისხის ლითონის მასალით  წარმოებულია.

დანადგარების დასამონტაჟებელი ტერიტორიის შესწავლა და დაგეგმვა უფასოდ უზრუნველყოფილი იქნება ჩვენი კომპანიის კომიტეტის მიერ. დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ დაუკავშირდეთუახლოეს მომხმარებელს წარმომადგენელს.

İlgili resim

ბლოკის დნადგარების და ქვაფენილის დანადგარების რეალიზება დიდი ხნის წინ დაიწყო კომპანია BEYAZLI GROUP მა. თურქეთს შორის არსებული ურთიერთობები: 1991 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებისა და თურქეთის მიერ მისი აღიარების შემდეგ, ამ ორ მეზობელ სახელმწიფოს შორის ურთიერთობა ძირითადად ჰარმონიულად განვითარდა, ძირითადად ორივე მხარისთვის სასარგებლო უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური უპირატესობების გამო. საქართველოსთვის თურქეთი ევროპისკენ გამავალი დერეფანია, ხოლო საქართველო თურქეთისთვის - კასპიის რეგიონში გამავალი კარი. ეს იმით აიხსნება, რომ თურქეთს სომხეთის საზღვარი 1993 წლის მერე დაკეტილი აქვს, ხოლო საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობა დაძაბულია. თუმცა ის ფაქტი, რომ თურქეთსა და აფხაზეთის სეპარატისტულ რეგიონს შორის ასევე მრავალფეროვანი კავშირებია, საქართველოსა და თურქეთის ურთიერთობას ერთგვარ ჩრდილს აყენებს. მაგრამ ამ ფაქტს ხელი არ შეუშლია თურქეთ-საქართველოს შორის ორივე მხარისთვის სასარგებლო თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის.

თურქეთმა გასული 25 წლის განმავლობაში თავისი აღმოსავლეთით მდებარე მეზობელ სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოებთან კონფლიქტებითა და თანამშრომლობით განმსჭვალული ურთიერთობები დაამყარა. ყურადღების ცენტრში ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტერესები დგას, თუმცა ამ რეგიონში ოსმალეთის იმპერიის ბატონობის ისტორიაც დიდ როლს თამაშობს. ანკარას მჭიდრო ურთიერთობა აკავშირებს საქართველოსთან, თუმცა, თბილისს განდგომილ აფხაზეთის დე ფაქტო სახელმწიფოსთანაც აქვს არაფორმალური კავშირები. აფხაზეთთან საზოგადოებრივ ურთიერთობაში მნიშვნელოვან როლს თურქეთის აფხაზური დიასპორა თამაშობს. თუმცა, თურქეთის ამგვარ მოქმედებას დამაბალანსებელი მნიშვნელობა აქვს. ანკარა თბილისთან ერთად რუსეთსაც უწევს ანგარიშს. ეს ფაქტი ჩრდილს აყენებს თურქეთის შუამავლის როლს ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტში.

ბოლო 20 წლის განმავლობაში სამხრეთ კავკასიაში თურქეთი  მნიშვნელოვან ძალად ჩამოყალიბდა. მას მხოლოდ აზერბაიჯანთან კი არ აქვს მჭიდრო ურთიერთობა, არამედ მრავალფეროვანი პოლიტიკური, ეკონომიკური და (სამოქალაქო) საზოგადოებრივი ურთიერთობები საქართველოსთანაც დაამყარა. ამავდროულად, ის საქართველოსგან გამოყოფილ აფხაზეთთანაც ინარჩუნებს თბილისისთვის არასასურველ კავშირებს. თუმცა საქართველოსა და ამ დე ფაქტო სახელმწიფოს შორის გადაუჭრელი კონფლიქტი ანკარას მოქმედების ასპარეზს უზღუდავს: ანკარას არ სურს თბილისთან ეკონომიკისა და უსაფრთხოების სფეროში არსებული მჭიდრო კავშირების აფხაზეთთან ურთიერთობით დამძიმება. ამავდროულად, მას არც ის სურს, რომ მხოლოდ თბილისთან კარგი ურთიერთობების შენარჩუნებისკენ მიმართული პოლიტიკის გამო თურქეთის აფხაზური დიასპორის უსიამოვნება გამოიწვიოს. ამასთან, ანკარას არც რუსეთთან არსებული ურთიერთობების გაფუჭება უნდა. თურქეთის ეს ისტორიული მოპაექრე დღესდღეობით მისი მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორია.

fabrika

თქვენ უკვე იცით რომ „BEYAZLI GROUP-მა“.  შექმნა სამი მარკა, ბესს-ი, ვესს-ი და პრესმაკ-ი  ბლოკის დანადგარები და ფორმების წარმოება და გაყიდვა დაიწყო 2007 წელს. კომპანია  სწრაფად გაფართოვდა კვალიფიციური კადრების ხელშეწყობით, რომელიც მრავლად გვყავს ჩვენს საწარმოში. BESS -ის მიერ წარმოებული ბეტონის დანადგარები და ბლოკის დანადგარები იყიდება არა მარტო თურქეთში, არამედ ხდება მათი ექსპორტი საზღვარგარეთაც. ამგვარად დიდი წვლილი შეგვაქვს თურქეთის ეკონომიკის განვითარებაში, რაც  პარალელურად ჩვენს ქვეყანასთან სხვა ქვეყნების განვითარებას გულისხმობს.

BESS-ის საწარმო პასუხობს თანამედროვეობის მოთხოვნებს და აწარმოებს თანამედროვე ბლოკების მოსაპირკეთებელ დანადგარებსა და ფორმებს. ჩვენმა საწარმომ მოკლე ხანში ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწია საერთაშორისო ასპარეზზე. ჩვენ ვამაყობთ, რომ ვდგავართ ჩვენი ქვეყნის სამსახურში და ვაწარმოებთ განსხვავებულ მანქანა-დანადგარებსა და ფორმებს. 
იმისათვის, რომ წარმატებას მიაღწიოთ, აუცილებლად უნდა შეკრათ ერთგული და საიმედო ადამიანების გუნდი, რომელიც ყოველგვარ სიძნელეს თქვენთან ერთად შეებრძოლება, სწორედ ისე როგორც საკუთარი ღირებულებების გამო დაუფიქრებლად შეებრძოლებით. კარგად უნდა იცოდეთ ის საქმე, რომელსაც ხელს ჰკიდებთ. პროფესიონალიზმი ბიზნესში წარმატების უმთავრესი პირობაა, მრავალჯერ აღვნიშნე და კიდევ ერთხელ აღვნშნავ, ჯიუტი და მიზანსწრაფული უნდა იყოთ. მუხლჩაუხრელად უნდა იშრომოთ, ვიდრე დასახულ მიზანს არ მიაღწევთ ეს ალბათ ნებისმიერ სამსახურში საჭირო პირობაა, მაგრამ ბიზნეს სფეროში ერთერთი უმთავრესია.
ასევე უმთავრესია რომ  გააანალიზო შენი საქონლის/მომსახურების მახასიათებლები და განსაზღვრო, რომ მომხმარებელს მიაწოდო ხარისხიანი პროდუქტი იქნება ეს ქვაფენილის დანადგარი, ბლოკის დანადგარი, ბეტონის ქარხანა თუ ხელით მართვის დანადგარი. 

memed_balık2.jpg
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
ჩვენ დაგვიკავშირდით

logoalt

BEYAZLI GRUP დაწესებულება BESS - მა ფილის და ბლოკის დანადგარი, ბეტონის ქარხანა და ყალიბების გაყიდვა 2007 წლიდან დაიწყო. შემადგენლობაში დამატე ბული გამოცდილი და პროფესიონალი კარდიების მეშვეობით, სწრაფი ზრდა მიზნად დაუსახა და სექტორის ლიდერია…

ჩვენ დაგვიკავშირდით

maps Yanlıca Mahallesi Akoluk Belediye Karşısı ტრაბიზონი / თურქეთი
 
telefon +90 462 321 07 78
+90 549 325 66 64
 
mail info@bessmakina.com
 
mail ორშაბათი - შაბათი